Puuteollisuusyritysten vakuuttamisesta, osa 1

PK-puuteollisuusyrittäjät ovat kokeneet vakuutusturvan saannin yrityksilleen ongelmalliseksi. Vakuutukset ovat olleet kalliita. Hinnat ovat nousseet sekä omavastuita on nostettu huomattavan suuriksi. On ollut myös tilanteita, että vakuutusta ei aina ole myönnetty ollenkaan. Mikä on johtanut tähän tilanteeseen?

Vakuutusyhtiöt seuraavat vahinkosuhteen kehitystä niin asiakaskohtaisella kuin myös toimialakohtaisella tasolla. Puuteollisuuden toimialan omaisuusvakuutusten vahinkosuhde on ollut voimakkaasti tappiollinen useimmille vakuutusyhtiöille ja näin ollen ne ovat joutuneet tekemään erityisesti paloturvallisuuden huomioimiseksi riskienvalinnassaan ja omassa vakuutuskannassaan oleville yrityksille korjaavia toimenpiteitä: 

  • hinnan nosto
  • omavastuiden nosto huomattavan suureksi
  • sprinklausvaatimuksia rakennuksille
  • kohdesuojauksen käyttö
  • palo-osastointivaatimukset
  • sähkölaitteiden kunnon havainnointi lämpökamerakuvauksen avulla
  • purunpoistolaitteiden pölyputkistoon asennettu kipinänilmaisu- ja sammutuslaitteita

Puuteollisuusyrittäjät ovat kokeneet erityisesti sprinklausvaatimukset kalliiksi ja vaikeaksi toteuttaa useissa kohteissa vesilähteen riittävyyden takia. 

Vakuutusmeklareina olemme todenneet, että puuteollisuusyritykset ovat vältelleet vakuutustensa kilpailuttamista jos ovat voineet vakuutusturvansa jotenkin järjestää. Tämä on osaltaan johtanut vakuutusturvan ajantasaisuuden heikkenemiseen ja puutteisiin esim. keskeytysvakuuttamisessa. Teollisuusmeklareissa olemme halunneet vakuutusmeklareina olla omalla panoksellamme tuomassa ratkaisuja puutoimialan vakuuttamiseen. 

Kiteytetysti ratkaisumme ydin on riskienhallinta ja sen osaaminen yrityskohtaisesti. 

Näkemyksemme mukaan tämä vaatii ulkopuolisen ko. toimialaa tuntevan asiantuntijan tekemää riskikartoitusta ja siinä havaittujen puutteiden korjaamista ennen vakavien vahinkojen ilmenemistä! On todettu, että me ihmiset sokeudumme omassa tutussa ympäristössä niin kotona kuin työpaikalla oleviin, korjaamista vaativiin puutteisiin. Tähän voidaan saada parannusta tuomalla yritykseen toimialakohtaisten hyvien käytänteiden tuntemista ja osaamista. Tätä osaamista voidaan tuoda myös viranomaisvaatimuksista kuten rakentamismääräyskokoelma E2, jonka sisältö ja periaatteet olisi hyvä tuntea. Esimerkiksi paloviranomaisen rakennuslupa-/käyttöönottolupavaiheen tarkastuksissa esittämät vaatimukset pohjaavat pitkälti henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisen poistumisen rakennuksesta palotilanteen alkaessa.

Vakuutusyhtiö kantaa vakuutusturvan myöntämisen jälkeen riskin niin henkilökunnalle kuin omaisuudelle ja liiketoiminnalle aiheutuneesta vahingosta. 

Riskienhallinnan kehittämisen avulla on saavutettavissa tilanne, että myös puutoimialan yritysten vakuuttaminen on teknistaloudellisesti kestävää liiketoimintaa kaikille osapuolille.

Ota yhteyttä, niin lähdetään yhdessä kehittämään yrityksesi riskienhallintaa ja vakuuttamista!